Nora Räddningstjänst logga
 
SOS112 VMA Eldning utomhus Brandvarnare Brandsläckare
Hem Larm Bilder Om oss Nyheter Information Internt Kontakt Länkar

Tillstånd att elda? 019-18 99 05 (Telefonsvarare)

Allmänna råd angående eldning utomhus

 1. Under förutsättning att det inte råder eldningsförbud är det ur brandskyddssynpunkt tillåtet att bränna av mark, elda trädgårdsavfall, göra upp lägereld eller valborgsmässoeld
 2. SMHI utarbetar brandriskprognoser dagligen under gräs- och skogsbrandsäsongen för att allmänheten skall få information huruvida det är lämpligt att göra upp eld eller ej. Brandriskvärdet anges i en skala från 1 - 5 där 1 motsvarar liten brandrisk och 5 motsvarar mycket hög brandrisk. Vi avråder från all eldning vid brandriskvärde 4 och 5.
  Gäller dock inte grill med grillkol.
 3. Rådande väderlek skall givetvis beaktas i och med att prognosen är ett framräknat värde. Eldning bör därför inte ske vid stark vind eller då markvegetationen är torr (gäller främst dött växtmaterial) och då okontrollerad brandspridning lätt kan ske.
 4. Eldning skall inte heller ske så att rök och gnistor sprids mot byggnader, vägar eller så att el- och teleledningar skadas.
 5. Släckutrustning skall alltid finnas tillhands. Vattenslang eller hinkar och strilkannor är lämpliga släckredskap. Även vid eldning i liten omfattning skall släckredskap finnas att tillgå. En spade kan exempelvis nyttjas vid lägereldning.
 6. All eldning sker under eget ansvar. Det är därför lämpligt att elda i mindre högar för att ha bättre kontroll. Tänk också på att eldning på mark kräver kontinuerlig bevakning.
 7. Eldning behöver ej anmälas till Brandkåren eller SOS Alarm. Vid vissa tidpunkter sker så många eldningar att det är en omöjlighet för Brandkåren eller SOS Alarm att hantera detta utan att utalarmeringen fördröjs. Det är därför viktigt att den som larmar talar om vad som brinner.
 8. Eldning i större omfattning än lägereldning - Får ej utföras efter mörkrets inbrott.
 9. Minsta säkerhetsavstånd till byggnader - med vinden från bebyggelsen -
  bör helst vara:
  - gräseldning 15 meter
  - eldning i mindre omfattning (ca 1 kvm) 15 meter
  - eldning i större omfattning 50 meter
  - valborgsmässoeldar 50 meter
 10. Använd ej bensin eller T-sprit för att påskynda eldning - risk för brännskador!