Nora Räddningstjänst logga
 
SOS112 VMA Eldning utomhus Brandvarnare Brandsläckare
Hem Larm Bilder Om oss Nyheter Information Internt Kontakt Länkar

Brandvarnare - en billig livförsäkring.

Hur många brandvarnare behöver du?

Du bör ha minst en brandvarnare på varje våning i din bostad.
Den bör placeras i eller utanför sovrummet. Tänk på att stängda dörrar och störande ljud kan göra det omöjligt att höra en brandvarnare in till varje sovrum .
Brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 60m2. Dessutom bör avståndet mellan två brandvarnare inte vara större än 12 meter. 

 

Var ska du montera brandvarnaren?

Brandvarnaren placeras i rummets högsta punkt och helst mitt i rummet.
Om du har flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan mynnar till den övre våningen.
Brandvarnare ska sitta i taket, inte på väggen.
Ett fritt utrymme på minst 50cm skall finnas runt om brandvarnaren.
Den ska inte placeras i närheten av ventilationsöppningar.

Det är när du sover som du är som mest försvarslös mot rök och brand.

 

Sex steg att tänka på när brandvarnaren piper.

  1. Kontrollera - Upptäcker du ingen synlig brand/rök, kontrollera noga vad som kan ha orsakat att brandvarnaren reagerat.

2. Varna - Varna alla personer i närheten som kan beröras av branden/röken.

3. Släck - Försök att släcka elden eller undanröja faran utan att sätta ditt eget eller andras liv på spel.

4. Utrym - Kan du inte släcka elden eller undanröja faran så utrym rummet och försök att begränsa brandens spridning genom att stänga angränsande dörrar. Är rökutvecklingen våldsam kryp längs med golvet för att undvika röken och brandgasen så mycket som möjligt.

5. Larma - Slå 112 och begär Räddningstjänsten.

6. Möt - Möt upp Räddningstjänsten när de anländer och berätta vad som hänt.