Nora Räddningstjänst logga
 
SOS112 VMA Eldning utomhus Brandvarnare Brandsläckare
Hem Larm Bilder Om oss Nyheter Information Internt Kontakt Länkar

Vilken brandsläckare ska jag välja?

Som släckredskap i lägenhet, villa och fritidshus rekommenderas i första hand en godkänd handbrandsläckare med minst sex kilo pulver.

Valet bygger på brandsläckarnas kapacitet utifrån praktiska försök genomförda av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut i Borås. Bakom rekommendationen står Räddningsverket, Konsumentverket, Svenska Brandskyddsföreningen, Försäkringsförbundet, Svebra, och Brandserviceföreningen.

Anledningen till rekommendationen är att även en relativt ovan person har goda förutsättningar att med en sexkilos pulversläckare bekämpa de bränder som kan uppstå i ett hem. I förhållande till sin vikt och sin storlek har pulversläckarens en oöverträffad släckkapacitet. Detta har varit av avgörande betydelse vid bedömningen.

Räddningsverket rekommenderar en handbrandsläckare som är provad och godkänd enligt SS-EN 3-7:2004. Brandsläckare delas in i klasser efter vilken typ av bränder de kan släcka. Bränder av klasserna A och B är vanligast. Klass A innebär bränder i vanliga material som brinner med både glöd och flamma. Det gäller de flesta inredningsmaterial. Klass B omfattar brand i vätskor, exempelvis bensin eller diesel. Dessa brinner med flamma men utan glöd.

Beroende på om man riktar släckningen mot glöden eller flammorna får man olika resultat och olika släckmedel blir olika effektiva. Klass C innebär att släckmedlet kan användas för att släcka bränder i gas och klass D innebär att metallbränder kan släckas. En F-klassbeteckning på en handbrandsläckare avser en släckare för bränder i matfett.